Sunday, March 25, 2007

น้ำตก ทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก สวยงามอันดับ 6 ของโลกน้ำตก ทีลอซู ได้รับการค้นพบเมื่อ 20 กว่าปีก่อน โดยพรานชาวกะเหรี่ยง
คนหนึ่ง ที่เดินเข้ามาล่าสัตว์ , ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ
มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่
หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตก ประมาณ
500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร
ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ ...ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่
สวยงามมากและจะมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง
1 มิ.ย. - 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้
สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น

นำเที่ยวสู่ น้ำตก ทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตากน้ำตก ทีลอซู เคยเห็นแต่ในภาพ อลังการยิ่งนัก ...เมื่อปลายปี 2006
ผมกับแฟนก็ไม่พลาด ที่จะไปงานพืชสวนโลก งานลงทุนหลายพันล้าน
แล้วก็คงไม่มีการจัดงานซ้ำอีก ..เมื่อเที่ยวพืชสวนโลกเสร็จ ค่ำแล้ว
ก็กำลังตัดสินใจ ว่าจะนอนไหนดี เพื่อตอนเช้าจะได้หาที่เที่ยวต่อ
เอาหนังสือแผนที่ มากาง ทีแรกว่าจะไปนอนที่แม่ฮ่องสอน แต่เนื่องจาก
เวลาค่ำแล้ว ตอนกลางคืนอันตรายเนื่องจากทางไปแม่ฮ่องสอน โค้งเยอะ
แคบ,อันตราย ...จึงนึกถึง น้ำตกทีลอซูขึ้นมาได้ ซึ่งอยู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
..ก็เลยตัดสินใจขับรถ ไปนอนที่ จ.ตาก เพื่อตื่นเช้ามาเราจะไปทีลอซูกัน
..เอาล่ะครับ จะเล่าประสบการณ์สุดโหดให้อ่านกัน